Met het einde in zicht, hebben mensen behoefte aan een luisterend oor. Aan dierbaren die dichtbij ze zijn. Veel van de zorg komt dan op de schouders van u als partner, familie of vrienden terecht. VPTZ biedt hulp bij deze zorg. Zodat partner of familie op adem kunnen komen.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving doorbrengen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden of vrienden.

Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar. Ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg vaak intenser en intensiever.

Over VPTZ – Noordoost Friesland

Zo’n 25 vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) – Noordoost Friesland staan  klaar om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Thuis óf in een zorgcentrum.

Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Noardeast Fryslân (de vml. gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland) en Dantumadiel.

Onze vrijwilligers vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Deze hulp kan bestaan uit:

Lichte hulp bij de verzorging van de zieke

  • Lichte lichamelijke verzorging
  • Eten en drinken geven
  • Overdag én ’s nachts

Emotionele steun voor de zieke

  • Een luisterend oor
  • Voorlezen
  • Praten over ‘grote en kleine’ zaken

Waken bij de patiënt

  • Overdag en ’s nachts
  • Signaleren van veranderingen in de toestand van de patiënt
  • Bevindingen vermelden in het zorgdossier

Actuele zaken:

10 maart 2020 – Jubileumbijeenkomst 25 jaar VPTZ Noordoost-Friesland

februari 27th, 2020|0 Comments

Hebt u zich al aangemeld voor onze jubileumbijeenkomst?

Iedereen die belangstelling heeft voor het thema ‘De dood bespreekbaar ….’ én iedereen die de VPTZ een warm hart toedraagt, is op 10 maart 2020 vanaf 12.30 van […]

2020/2: Mantelzorg-maandbericht Dantumadiel en Noardeast-Fryslân (regio Dongeradeel)

februari 6th, 2020|0 Comments

Graag brengen wij u onderstaand maandbericht onder uw aandacht met daarin o.a. uitnodigingen voor:

Woensdagavond 19 februari a.s. om 19.30 uur: Themabijeenkomst “De Laatste Eer Fotografie”
Woensdagavond 25 maart a.s. om 19.00 uur: Mantelzorgcafé PLUS

  […]

U bent van harte uitgenodigd!

januari 28th, 2020|0 Comments

10 maart 1995 – 10 maart 2020
VPTZ Noordoost-Friesland ….. ER ZIJN ….. voor zorg in de laatste levensfase,
wij zijn er voor u ….. al meer dan 25 jaar!
U bent meer dan van harte welkom […]