De opzet van de jaarverslagen is om de feiten en cijfers van VPTZ – Noordoost Friesland over het jaar 2017 overzichtelijk op een rij te zetten, zodat deze verslagen kunnen dienen als informatiebron én als verantwoordingsmiddel voor onszelf en naar onze subsidieverleners toe.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen.
Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden en / of vrienden.
Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, als het levenseinde nadert wordt de zorg vaak intenser en intensiever, onze vrijwilligers staan klaar om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Als bestuur zijn we erkentelijk voor de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers en van onze coördinatoren!

Greet Louissen, voorzitter

20180517 VPTZ jaarverslag 2017
20180517 St. Vrienden van VPTZ jaarverslag 2017