Uittreksel uit het Beleidsplan 2019 – 2023

Strategische doelen
Op basis van de missie en visie en de evaluatie van sterktes en zwaktes en kansen bedreigingen formuleert VPTZ – Noordoost Friesland een aantal strategische doelen voor de komende jaren.

  1. VPTZ – Noordoost Friesland streeft er naar dat alle inwoners van Noordoost Friesland de mogelijkheid wordt geboden om te sterven op een plaats en op een manier die bij hen past. Ze wil daarom dat alle inwoners en zorgverleners bekend zijn met de dienstverlening en daar zo nodig gebruik van kan maken.
  2. De dienstverlening van VPTZ – Noordoost Friesland voldoet, binnen de kaders van wat mogelijk is, aan de wensen en verwachtingen van iedereen die daar gebruik van maakt.
  3. VPTZ – Noordoost Friesland werkt met goed geschoolde coördinatoren en vrijwilligers en vervult de rol van “goed werkgever”.
  4. VPTZ – Noordoost Friesland wil vaker en langer in de thuissituatie worden ingezet, m.n. in de nacht, maar ook overdag willen we de mantelzorg én de zorg ontlasten.
  5. De dienstverlening van de VPTZ – Noordoost Friesland sluit aan op die van de professionele hulpverlening en vormt daarmee één geheel.
  6. VPTZ – Noordoost Friesland ontwikkelt diensten die naasten en mantelzorgers in staat stellen zo lang mogelijk zelf zorg te verlenen.
  7. VPTZ – Noordoost Friesland ontwikkelt een duidelijk en haalbaar kwaliteitsbeleid, dat is verankerd in de kwaliteitscirkel van Deming, de zgn. PDCA-cyclus