De opzet van het jaarverslag 2018 is de feiten en cijfers van VPTZ Noordoost-Friesland over het jaar 2018 overzichtelijk op een rij te zetten. Als verantwoording van hetgeen wij hebben gedaan en als informatiebron voor onszelf en voor onze subsidieverleners.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden en/of vrienden. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar. Als het levenseinde nadert wordt de zorg vaak intenser en intensiever. Onze vrijwilligers staan klaar om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Als bestuur zijn we erkentelijk voor de inzet van onze vrijwilligers en van onze coördinatoren! Zonder hen kunnen wij het niet waar maken dat wij ER ZIJN …. voor een ieder in de laatste levensfase en hun naasten.

Greet Louissen,
voorzitter

20190522 VPTZ jaarverslag 2018 (vastgesteld)