Zomer 2020

 • 10 maart 2020:
 • Een heel mooi 25-jarig jubileum;
 • Een mooi programma en veel gasten met passie voor de zorg;
 • Een moment waarop de VPTZ – Noordoost Friesland in het zonnetje werd gezet.
 • En toen kwam de corona.

Met veel respect heb ik de afgelopen tijd naar de ontwikkeling van het virus gekeken. Het virus heeft de samenleving in verwarring gebracht.
Zo ook onze coördinatoren en vrijwilligers en ook als bestuur vroegen we ons af wat kan er nog wel vanuit onze vrijwilligersorganisatie.
Terugkijkend hebben we ons hart gevolgd en de vrijwilligers hebben doorgewaakt. Ieder met zijn of haar persoonlijke afweging om wel of niet te gaan.
Er zijn regelmatig inzetten geweest, maar wel met de beperking dat als het niet corona-safe was, wij ‘nee’ zeiden tegen de aanvraag.
Het overleg met o.a. de thuiszorgorganisaties en de huisartsen, de regels van het RIVM en ook de ondersteuning van de landelijke VPTZ heeft ons goed geholpen.
Als bestuur zijn we trots op onze vrijwilligers en coördinatoren.
Onze uitgangspunten ten tijde van corona staan hieronder vermeld.
Zo willen wij  als VPTZ – Noordoost Friesland  ”er graag zijn “ voor u, ook in deze coronatijd.

Greet Louissen,
Voorzitter.

 

VPTZ – Noordoost Friesland in de corona-crisis

Vrijwilligers van VPTZ – Noordoost Friesland (zonder gezondheidsklachten) kunnen volgens de richtlijnen van het RIVM ingezet worden. Hierbij geldt nadrukkelijk dat het raadzaam is en blijft om in alle gevallen het gesprek met elkaar (met de cliënt en zijn/haar verzorgers en de mantelzorgers enerzijds en met de huisarts, de zorgverleners en de VPTZ-coördinatoren anderzijds) open te houden.

VPTZ – Noordoost Friesland hanteert hierbij en daarnaast de navolgende uitgangspunten:

 • Wij blijven 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7) bereikbaar;
 • Waar onze hulp gewenst is, blijven wij zorgvuldig en kritisch te werk gaan;
 • Bij cliënten met (verdenking) Corona worden onze vrijwilligers niet ingezet;
 • We volgen steeds de richtlijnen van de RIVM en de landelijke organisatie VPTZ Nederland;
 • Daar waar nodig, is overleg met thuiszorg en/of huisarts en /of MCL;
 • Bij een hulpvraag van iemand met longproblemen (longkanker, COPD) komen wij alleen na een negatieve Corona-test (dus in het geval van geen coronabesmetting); Dit omdat de uitingsvormen van Corona niet te onderscheiden zijn van “gewone” longklachten
 • VPTZ – Noordoost Friesland heeft géén zorgplicht. Dus: niets moet, wij voelen ons vrij om “nee” te zeggen.

Voor meer informatie: bel gerust met onze coördinatoren:
Ankie van der Veen of Lysbeth Vellinga en in de vakantieperiode: Joke de Jong.