Telefoon : Ankie van der Veen – Westra 06 – 22 14 12 96 | Lysbeth Vellinga – Zeilstra 06 – 12 06 79 50 |info@vptz-nofriesland.nl

Op zoek naar bijzonder vrijwilligerswerk?

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Friesland
Werkgebied: Noardeast Fryslân en Dantumadiel
Op zoek naar bijzonder vrijwilligerswerk?
Wij zijn altijd op zoek naar u !
Wij zoeken nieuwe gemotiveerde en betrokken vrijwilligers,
die bewust kiezen
om “er te zijn”
voor mensen die thuis willen sterven.
Meldt u aan bij één van onze coördinatoren!

Vrijwilligers welkom bij VPTZ

Vrijwilligers welkom bij VPTZ
DOKKUM – ,,Zorgvuldigheid en menselijkheid staat bij ons voorop”. Als het sterven van een zieke nadert kunnen naasten een beroep doen op vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg) om overdag of ’s nachts bij het bed van hun geliefde te waken.

Zo bieden de naasten zichzelf de mogelijkheid om in deze zo […]

10 oktober 2020: Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

 

Elke 2e zaterdag van oktober wordt de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd. Dit jaar dus op zaterdag 10 oktober 2020.

Palliatieve zorg is zorg die vooral draait om het verzachten van pijn en lijden. Terwijl de meeste zorg draait om genezing van een ziekte, wordt palliatieve zorg voornamelijk (maar niet uitsluitend) toegepast voor mensen […]

VPTZ – Noordoost Friesland in de corona-crisis

VPTZ – Noordoost Friesland in de corona-crisis

Vrijwilligers van VPTZ – Noordoost Friesland (zonder gezondheidsklachten) kunnen volgens de richtlijnen van het RIVM ingezet worden. Hierbij geldt nadrukkelijk dat het raadzaam is en blijft om in alle gevallen het gesprek met elkaar (met de cliënt en zijn/haar verzorgers en de mantelzorgers enerzijds en met de huisarts, de […]

Vergankelijkheidsdag – 22 september 2020

22 september a.s. is het Vergankelijkheidsdag, traditiegetrouw op de eerste dag van de herfst. 

In palliatieve zorgverlening draait het om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Het wordt in die periode als zinvol ervaren als ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten al tijdig hebben stilgestaan bij het afscheid dat er onherroepelijk zit aan te […]

VPTZ – Noordoost Friesland tijdens de corona-crisis

Zomer 2020

10 maart 2020:
Een heel mooi 25-jarig jubileum;
Een mooi programma en veel gasten met passie voor de zorg;
Een moment waarop de VPTZ – Noordoost Friesland in het zonnetje werd gezet.
En toen kwam de corona.

Met veel respect heb ik de afgelopen tijd naar de ontwikkeling van het virus gekeken. Het virus […]

Jaarverslag 2019: VPTZ – Noordoost Friesland

De opzet van dit jaarverslag is de feiten en cijfers van VPTZ Noordoost-Friesland over het jaar 2019 overzichtelijk op een rij te zetten. Als verantwoording van hetgeen wij hebben gedaan en als informatiebron voor onszelf en voor onze subsidieverleners.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. Thuis worden ze dag […]

10 maart 2020 – Jubileumbijeenkomst 25 jaar VPTZ Noordoost-Friesland

Hebt u zich al aangemeld voor onze jubileumbijeenkomst?

Iedereen die belangstelling heeft voor het thema ‘De dood bespreekbaar ….’ én iedereen die de VPTZ een warm hart toedraagt, is op 10 maart 2020 vanaf 12.30 van harte welkom in Theater Sense te Dokkum. Meld u zich wel even aan, dan weten wij hoeveel mensen er gaan […]

2020/2: Mantelzorg-maandbericht Dantumadiel en Noardeast-Fryslân (regio Dongeradeel)

Graag brengen wij u onderstaand maandbericht onder uw aandacht met daarin o.a. uitnodigingen voor:

Woensdagavond 19 februari a.s. om 19.30 uur: Themabijeenkomst “De Laatste Eer Fotografie”
Woensdagavond 25 maart a.s. om 19.00 uur: Mantelzorgcafé PLUS

         

U bent van harte uitgenodigd!

10 maart 1995 – 10 maart 2020
VPTZ Noordoost-Friesland ….. ER ZIJN ….. voor zorg in de laatste levensfase,
wij zijn er voor u ….. al meer dan 25 jaar!
U bent meer dan van harte welkom om dit jubileum samen met ons te vieren en met ons stil te staan rond het thema: ‘De dood bespreekbaar […]