Van onze voorzitter Greet Louissen: Op naar 2021 !

Alweer een jaar voorbij. Er is weer veel gedaan. Maar in ieder geval weinig op de oude manier.

Het corona-spook heeft zich goed genesteld in onze maatschappij. Het betekent een nog zorvuldiger manier van werken. De zorg, dat coördinatoren en vrijwilligers van de
VPTZ – Noordoost Friesland hun werk op een creatieve manier toch goed kunnen doen.

Een jaar

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *