Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood te maken. Iedereen weet hoe kwetsbaar je dan bent, en hoe belangrijk het is dat er dan iemand voor je is. De vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve Terminale

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood te maken. Iedereen weet hoe kwetsbaar je dan bent, en hoe belangrijk het is dat er dan iemand voor je is. De vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve Terminale Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood te maken. Iedereen weet hoe kwetsbaar je dan bent, en hoe belangrijk het is dat er dan iemand voor je is. De vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg – Noordoost Friesland (VPTZ – Noordoost Friesland) zijn er voor hen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *