Henk kreeg hulp bij het waken in de laatste fase van zijn stiefvaders leven 

,,De thuiszorg heeft mij gewezen op de diensten van VPTZ Noordoost Friesland. Zij zagen dat ik er aan onderdoor ging en dat het zo niet langer kon. Ik stond er naast de thuiszorg helemaal alleen voor, dus de hulp van de vrijwilligers van VPTZ is voor mij heel waardevol geweest.” Henk Veenstra uit Marrum heeft …

Jikke waakt al 18 jaar bij mensen om hun naasten te ontzorgen

Aankomende zaterdag is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. In Noordoost-Friesland zijn er vrijwilligers actief bij VPTZ Noordoost-Friesland die mantelzorgers helpen bij de zorg voor hun naasten tijdens de laatste fase van hun leven. Eén van die vrijwilligers is Jikke Hiemstra – Visser uit Sibrandahûs.  ,,Dat mensen thuis kunnen blijven in de laatste fase …

VPTZ – Noordoost Friesland heeft een eigen kantoor: ús Honk

Sinds 1 augustus jl. heeft VPTZ – Noordoost Friesland een eigen kantoorruimte. In ‘ús Honk’ zijn onze coördinatoren Ankie van der Veen en Lysbeth Vellinga wekelijks aanwezig. Zij hebben geen vaste kantooruren, maar wilt u een afspraak maken: neem eerst telefonisch contact op. 06-22141296 (Ankie) / 06-12067950 (Lysbeth).

Ús Honk is te vinden in het BedrijvenCentrum

Hillie Kalma-Boonstra: Wij zijn de vrijwilligers van de stichting VPTZ erg dankbaar

Hillie Kalma-Boonstra: “Mijn vader heeft de hulp van de vrijwilligers van de Stichting VPTZ zelf ook als heel prettig ervaren.”
“Wij zijn de vrijwilligers van de Stichting VPTZ erg dankbaar”
DOKKUM – Vrijwilligers van de Stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) in Noordoost-Friesland waakten in korte tijd twee keer bij de familie Boonstra uit Dokkum. In 2019

Van onze voorzitter Greet Louissen: Op naar 2021 !

Alweer een jaar voorbij. Er is weer veel gedaan. Maar in ieder geval weinig op de oude manier.

Het corona-spook heeft zich goed genesteld in onze maatschappij. Het betekent een nog zorvuldiger manier van werken. De zorg, dat coördinatoren en vrijwilligers van de
VPTZ – Noordoost Friesland hun werk op een creatieve manier toch goed kunnen doen.

Een jaar

Wensenboekje

Wensenboekje
Wat vandaag is, kan morgen anders zijn

Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje. Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat. Ervaringen uit je omgeving. Redenen om dit boekje voor jezelf te gaan gebruiken. Als inspiratie, praatstof en/of houvast.

Alleen samen
Samen met familie/ vrienden/ kennissen/ artsen/

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood te maken. Iedereen weet hoe kwetsbaar je dan bent, en hoe belangrijk het is dat er dan iemand voor je is. De vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg – Noordoost Friesland (VPTZ – Noordoost Friesland) zijn er voor hen