De opzet van het jaarverslag 2014 is om de feiten en cijfers van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noordoost-Friesland (VPTZ-NOF) over het jaar 2014 overzichtelijk op een rij te zetten, zodat het verslag kan dienen als informatiebron voor onszelf en voor onze subsidie-verleners.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden of vrienden. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, als het levenseinde nadert wordt de zorg vaak intenser en intensiever, onze vrijwilligers staan klaar om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Als bestuur zijn we dankbaar voor de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers en beide coördinatoren!

 

J.E. Geursen – Smits, voorzitter

 

> DOWNLOAD  20150409 Jaarverslag 2014 – definitief