De opzet van dit jaarverslag is om de feiten en cijfers van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noordoost-Friesland (VPTZ-NOF) over het jaar 2015 overzichtelijk op een rij te zetten, zodat het verslag kan dienen als informatiebron voor onszelf en voor onze subsidieverleners. Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden of vrienden. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar, als het levenseinde nadert wordt de zorg vaak intenser en intensiever, onze vrijwilligers staan klaar om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Als bestuur zijn we erkentelijk voor de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers en beide coördinatoren! J.E. Geursen – Smits, voorzitter 20160401 Jaarverslag 2015 – (1)