Op 8 oktober 2016 vindt voor de twaalfde keer de Dag van de Palliatieve Zorg plaats.

Het thema dat op deze dag centraal staat, is: kwaliteit van leven, als het leven pijn doet.

‘Kwaliteit voor leven, als het leven pijn doet’ is een mooi breed thema om de dialoog met patiënten en naasten aan te gaan en om aan te zetten tot nadenken over kwaliteit van leven als eindigheid een rol speelt.

De Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ) is er om meer bekendheid te geven aan palliatieve zorg en de mogelijkheden in de laatste levensfase. Welke vragen of problemen kunnen spelen in de laatste fase van het leven, de palliatieve fase? Welke keuzes kunnen patiënten en hun naasten maken?

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is een benadering in zorg en welzijn die gericht is op het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die niet meer beter worden, en aan hun naasten. De zorg is niet gericht op genezing, maar op het bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven aan patiënten en naasten, zodat zij kunnen leven tot het einde en een waardig stervensproces hebben. Naast het lichamelijke aspect omvat palliatieve zorg ook de sociale, psychische en spirituele dimensies van het leven. De zorg kan onder meer thuis plaatsvinden, maar ook in hospices of verpleeghuizen.

De IDPZ is een initiatief van Palliactief, in samenwerking met KWF Kankerbestrijding, Stichting Agora, Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL).

IDPZ