In een handzame brochure staat wat VPTZ Noordoost-Friesland voor u kan betekenen. En misschien wilt u dat delen met anderen of wilt u anderen daarover informeren. Download dan bijgaande brochure: 20161215 VPTZ brochure

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg “ZIJN ER” ….. voor zorg in de laatste levensfase!