Internationale Dag van de Palliatieve Zorg – 13 oktober 2018

De Internationale dag van de palliatieve zorg (IDPZ) is een belangrijk moment om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Zodat mensen ontdekken welke keuzes zij zelf kunnen maken en hoe belangrijk het is om tijdig de laatste fase van het leven te bespreken. Hiertoe mogen wij, als zorgverleners, hen dan uitnodigen door OPEN te communiceren.

Zaterdag 13 oktober a.s. kunt u vrijwilligers van de VPTZ – Noordoost Friesland in het centrum van Dokkum, van Kollum, van Damwoude, van Veenwouden en van Ferwerd ontmoeten en met hen praten over het werk van de VPTZ en haar vrijwilligers en over hun constante zoektocht naar nieuwe vrijwilligers.

Met het einde in zicht, hebben mensen behoefte aan een luisterend oor. Aan dierbaren die dichtbij ze zijn. Veel van de zorg komt dan op de schouders van partner, familie of vrienden terecht. VPTZ biedt hulp bij deze zorg. Zodat partner of familie op adem kunnen komen.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis of in een andere vertrouwde omgeving doorbrengen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden of vrienden.

Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar. Ook al is er hulp van de huisarts en thuiszorg. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg vaak intenser en intensiever.
Zo’n 30 vrijwilligers van de VPTZ – Noordoost Friesland staan klaar om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Thuis óf in een zorgcentrum.
Onze vrijwilligers vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Deze hulp kan bestaan uit:

 • Lichte hulp bij de verzorging van de zieke;
  • Lichte lichamelijke verzorging
  • Eten en drinken geven
  • Overdag én ’s nachts
 • Emotionele steun voor de zieke;
  • Een luisterend oor
  • Voorlezen
  • Praten over ‘grote en kleine’ zaken
 • Waken bij de patiënt
  • Overdag en ’s nachts
  • Signaleren van veranderingen in de toestand van de patiënt
  • Bevindingen vermelden in het zorgdossier

Ons werkgebied bestaat uit de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland.
Voor meer informatie: zie www.vptz-nofriesland.nl
Of neem contact op met onze coördinatoren: Ankie van der Veen, tel.: 06-22141296 óf Lysbeth Vellinga, tel.: 06 – 12 06 79 50, e-mail: info@vptz-nofriesland.nl.