Tijdens de kerstbijeenkomst van het bestuur en de vrijwilligers van VPTZ – Noordoost Friesland zijn 4 vrijwilligers gehuldigd voor hun jarenlange inzet bij mensen in de laatste levensfase:

20-jarig ‘dienst’jubileum: Mieke Renzema en Gosse van der Ploeg

25-jarig ‘dienst’jubileum: Ankje Fokkens en Maaike Hekstra.

Naast het dankwoordje door de voorzitter van VPTZ – Noordoost Friesland, Greet Louissen, werden de jubilarissen verrast met een blijvend aandenken en een mooie bos bloemen. Zij hebben dat meer dan verdiend.

Ook het Friesch Dagblad heeft voorafgaande aan de feestdagen aandacht willen besteden aan deze gebeurtenis en aan het werk van onze stichting. Daarvoor onze hartelijke dank. Bijgaand de tekst van het redactionele artikel in het Friesch Dagblad van 21 december 2018.

20181221 FD Al 25 jaar steun als het einde nabij is