VPTZ – Noordoost Friesland in de corona-crisis

Vrijwilligers van VPTZ – Noordoost Friesland (zonder gezondheidsklachten) kunnen volgens de richtlijnen van het RIVM ingezet worden. Hierbij geldt nadrukkelijk dat het raadzaam is en blijft om in alle gevallen het gesprek met elkaar (met de cliënt en zijn/haar verzorgers en de mantelzorgers enerzijds en met de huisarts, de zorgverleners en de VPTZ-coördinatoren anderzijds) open te houden.

VPTZ – Noordoost Friesland hanteert hierbij en daarnaast de navolgende uitgangspunten:

  • Wij blijven 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7) bereikbaar;
  • Waar onze hulp gewenst is, blijven wij zorgvuldig en kritisch te werk gaan;
  • Bij cliënten met (verdenking) Corona worden onze vrijwilligers niet ingezet;
  • We volgen steeds de richtlijnen van de RIVM en de landelijke organisatie VPTZ Nederland;
  • Daar waar nodig, is overleg met thuiszorg en/of huisarts en /of MCL;
  • Bij een hulpvraag van iemand met longproblemen (longkanker, COPD) komen wij alleen na een negatieve Corona-test (dus in het geval van geen coronabesmetting); Dit omdat de uitingsvormen van Corona niet te onderscheiden zijn van “gewone” longklachten
  • VPTZ – Noordoost Friesland heeft géén zorgplicht. Dus: niets moet, wij voelen ons vrij om “nee” te zeggen.

Voor meer informatie: bel gerust met onze coördinatoren:
Ankie van der Veen of Lysbeth Vellinga