Jaarverslag 2020

De opzet van dit jaarverslag is de feiten en cijfers van VPTZ Noordoost-Friesland over het jaar 2020 overzichtelijk op een rij te zetten. Als verantwoording van hetgeen wij hebben gedaan en als  informatiebron voor onszelf, voor onze subsidieverleners en voor allen die in ons werk geïnteresseerd zijn.

2020 is een vreemd jaar geweest, met ups en downs.

Op 10 maart 2020 het 25-jarig jubileum van VPTZ Noordoost-Friesland met een mooi programma en veel gasten met passie voor de zorg; een moment waarop de VPTZ Noordoost-Friesland in het zonnetje werd gezet.

En nog geen week later was er de coronapandemie.

Met veel respect hebben wij in die periode naar de ontwikkeling van het virus gekeken. Het virus heeft de samenleving in verwarring gebracht. Heeft mensen weer aan het denken gezet, aan het relativeren, weer doen realiseren dat alles niet vanzelfsprekend is.

Zo ook onze coördinatoren en vrijwilligers en ook als bestuur vroegen we ons af wat kan er nog wel en wat niet vanuit onze vrijwilligersorganisatie.

We hebben vooral ons hart gevolgd en de vrijwilligers hebben doorgewaakt. Ieder met zijn of haar persoonlijke afweging om wat wel of niet kan en om wel of niet te gaan. Er zijn regelmatig inzetten geweest, zelfs meer dan in voorgaande jaren, maar wel met de beperking dat als het niet corona-safe was, wij ‘nee’ zeiden tegen de aanvraag. Het overleg met o.a. de thuiszorgorganisaties en de huisartsen, de regels van het RIVM en ook de ondersteuning van de landelijke VPTZ heeft ons daarbij  goed geholpen.

Als bestuur zijn we trots op onze vrijwilligers en coördinatoren om hun onverzettelijkheid als het gaat om het ER ZIJN voor mensen die ons nodig hebben.

Een goede bijkomstigheid van de coronabeperkingen is geweest dat wij op zoek moesten naar een nieuwe locatie voor onze bijeenkomsten met de vrijwilligers, voor de evaluaties van de inzetten, voor de diverse vergaderingen. En in deze zoektocht zijn wij met grote tevredenheid geslaagd. In de 2e helft van 2020 hebben wij ûs Honk gevestigd in het Bedrijvencentrum Dokkum.

Steeds meer ernstig zieken willen, en in deze coronatijd moeten, de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. Thuis worden ze dag en nacht omringd en verzorgd door partner, kinderen, familieleden en/of vrienden. Het verzorgen van een geliefde in die periode is zwaar. Als het levenseinde nadert, wordt de zorg vaak intenser en intensiever. VPTZ Noordoost-Friesland stond en staat voortdurend klaar om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen.

Als bestuur zijn we erkentelijk voor de inzet van onze vrijwilligers en van onze coördinatoren! Zonder hen kunnen wij het niet waar maken dat wij:

ER ZIJN …. voor een ieder in de laatste levensfase en hun naasten.

Greet Louissen, voorzitter

20210325 VPTZ-jaarverslag-2020, vastgesteld door het bestuur d.d. 25-3-2020

20210315 Bijlage bij het Jaarverslag 2020