Van de voorzitter….,

Ook 2021 is een jaar geworden met een groot accent op corona.
Onze vrijwilligers en coördinatoren zijn zich zeer bewust van de juiste keuzemomenten.
Het is niet zomaar vanzelfsprekend dat iedere aanvraag gehonoreerd kan worden omdat corona op de loer ligt.
Toch zijn er in onze regio weer vele families geholpen daar waar het eigen netwerk het niet mogelijk maakte.
Moedige vrijwilligers die de kern van de VPTZ “ER ZIJN” voor de ander goed verstaan.
Ook het bestuur heeft last gehad van corona.
Er is minder fysiek vergaderd maar wel online of per telefoon.
Met veel vertrouwen zien we 2022 tegemoet.
Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom.
Ook in 2022 zijn we er voor de mensen in de regio die gaan sterven en onze hulp nodig hebben.
Schroom niet om onze vrijwilligers in te schakelen wanneer het voor u als familie teveel wordt thuis. Bel daarvoor onze coördinatoren Ankie of Lysbeth.

Waken is de klok stil zetten.
Waken is op de adem van de ander komen.
Waken is ook thuiskomen.
waken is ook terugkeren in de tijd , herinneren.
Waken is aandacht geven aan de mensen om je heen.

Als er iets waardevol is in deze rumoerige wereld met grote problemen , dan is het wel om te zijn met iemand die het leven los moet laten.
Dat zijn onomkeerbare momenten die nooit meer terug keren.
Het bestuur van VPTZ Noordoost-Friesland wenst u alle goeds toe voor het jaar dat voor ons ligt.

Greet Louissen.