Telefoon : Ankie van der Veen – Westra 06 – 22 14 12 96 | Lysbeth Vellinga – Zeilstra 06 – 12 06 79 50 |info@vptz-nofriesland.nl

10 maart 2020 – Jubileumbijeenkomst 25 jaar VPTZ Noordoost-Friesland

Hebt u zich al aangemeld voor onze jubileumbijeenkomst?

Iedereen die belangstelling heeft voor het thema ‘De dood bespreekbaar ….’ én iedereen die de VPTZ een warm hart toedraagt, is op 10 maart 2020 vanaf 12.30 van harte welkom in Theater Sense te Dokkum. Meld u zich wel even aan, dan weten wij hoeveel mensen er gaan […]

2020/2: Mantelzorg-maandbericht Dantumadiel en Noardeast-Fryslân (regio Dongeradeel)

Graag brengen wij u onderstaand maandbericht onder uw aandacht met daarin o.a. uitnodigingen voor:

Woensdagavond 19 februari a.s. om 19.30 uur: Themabijeenkomst “De Laatste Eer Fotografie”
Woensdagavond 25 maart a.s. om 19.00 uur: Mantelzorgcafé PLUS

         

U bent van harte uitgenodigd!

10 maart 1995 – 10 maart 2020
VPTZ Noordoost-Friesland ….. ER ZIJN ….. voor zorg in de laatste levensfase,
wij zijn er voor u ….. al meer dan 25 jaar!
U bent meer dan van harte welkom om dit jubileum samen met ons te vieren en met ons stil te staan rond het thema: ‘De dood bespreekbaar […]

Een ervaring uit een nacht van een vrijwilliger

Een ervaring uit een nacht van een vrijwilliger

Het is juni en een van de warmste nachten van het jaar. Meestal neem ik een extra dik vest en dekentje mee als ik ‘s nachts ga waken. Maar deze keer lijkt dit niet nodig want de thermostaat thuis staat binnen half elf ‘s avonds nog op 30 […]

VPTZ – Noordoost Friesland is er voor u ….. al meer dan 25 jaar!

10 maart 1995 – 10 maart 2020

VPTZ – Noordoost Friesland 
Er zijn ….. wij zijn er voor u ….. al meer dan 25 jaar
 

Wat: Jubileumfeest

Waar: Theater Sense in Dokkum

Wie: Voor iedereen die belangstelling heeft voor het thema: De dood bespreekbaar …..

Wanneer: 10 maart 2020, van 12.30 – 17.30 uur

Waarom: Om te vieren dat VPTZ – Noordoost […]

Project ‘Zicht op kwaliteit’ – Meedenkers aan het woord: Lysbeth Vellinga en Ankie van der Veen

In: VPTZ Nieuws 123 – Speciale uitgave Zicht op kwaliteit. Een interview met onze coördinatoren Lysbeth Vellinga en Ankie van der Veen.

Vertellen over wat je doet en hoe je dat doet, en daar weer van leren. Dat is de essentie!’
VPTZ Nederland is in het voorjaar van 2019 het project ‘Zicht op kwaliteit’ gestart. Op verschillende […]

Jaarverslag 2018: VPTZ – Noordoost Friesland

De opzet van het jaarverslag 2018 is de feiten en cijfers van VPTZ Noordoost-Friesland over het jaar 2018 overzichtelijk op een rij te zetten. Als verantwoording van hetgeen wij hebben gedaan en als informatiebron voor onszelf en voor onze subsidieverleners.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. Thuis worden ze […]

VPTZ – Noordoost Friesland: Strategische doelen

Uittreksel uit het Beleidsplan 2019 – 2023

Strategische doelen
Op basis van de missie en visie en de evaluatie van sterktes en zwaktes en kansen bedreigingen formuleert VPTZ – Noordoost Friesland een aantal strategische doelen voor de komende jaren.

VPTZ – Noordoost Friesland streeft er naar dat alle inwoners van Noordoost Friesland de mogelijkheid wordt geboden om […]

Gedicht: Stil zijn

Stil zijn
Je denkt misschien dat je wat moet zeggen.
Je denkt misschien dat je me moet opvrolijken.
Je wilt me misschien weer zien lachen en genieten.
Je denkt misschien dat je me moet troosten en adviseren.

Maar wat ik vraag is dit:
Wil je nog eens en nog eens luisteren naar mijn verhaal,
naar wat ik voel en denk.
Je hoeft alleen […]

Zomaar een …… gedicht!

Mantelzorg is een woord, waarvan ik weinig had gehoord.
Totdat ik er zelf mee werd geconfronteerd, hoewel ik hier niet voor had geleerd.
Mij werd deze mantel omgehangen en daar hoef je echt niet naar verlangen.
Maar het is zo dat de persoon die deze mantel draagt, er zelf ook niet om heeft gevraagd.
En weet u wat ik […]