Telefoon : Ankie van der Veen – Westra 06 – 22 14 12 96 | Lysbeth Vellinga – Zeilstra 06 – 12 06 79 50 |info@vptz-nofriesland.nl

Wij zijn op zoek naar U !

Wij zoeken U, zoekt U bijzonder vrijwillerswerk?
Wij zoeken:

in verband met het statutair aftreden van onze penningmeester, zoeken wij voor de vervanging een nieuwe penningmeester, uiteraard iemand met affiniteit met financiën.

Tijdsbesteding: gemiddeld twee tot vier dagdelen per maand.

Vergoeding: geen.

Onkosten: vergoeding van reiskosten, gemaakte onkosten, opleidingskosten.

 

Reageren

Denkt u dat de terminale zorg ook uw zorg is? Wilt u […]

Waardevolle gesprekken voeren en vastleggen.

Waardevolle gesprekken voeren en vastleggen.
App: Before you leave
Wat is je mooiste jeugdherinnering? Een simpele vraag, maar als je een ongeneeslijk zieke verzorgt, word je vaak zo in beslag genomen door de praktische zorg dat een echt gesprek er makkelijk bij inschiet. De app Before you leave helpt bij het voeren van betekenisvolle gesprekken aan de […]

14 oktober 2017 – Internationale Dag van de Palliatieve Zorg

Internationale Dag van de Palliatieve Zorg – 14 oktober 2017

De Internationale dag van de palliatieve zorg (IdPZ) is een belangrijk moment om burgers, patiënten, naasten, informele en formele zorgverleners bewust te maken van het bestaan van palliatieve zorg, de betekenis ervan en de mogelijkheden in Nederland. Zodat mensen ontdekken welke keuzes zij zelf kunnen maken […]

Zonder woorden

Als je niet weet
wat je moet zeggen,
steek dan je armen
naar me uit.

Als je geen woorden
kunt vinden,
spreek dan zonder geluid.

Geef me dan een hand,
een kus, of een aai
over mijn bol.

Dat doet me goed,
daardoor houd ik
het beter vol.

Marja van de Laar

Lionsclub Bonifatius biedt cheque aan VPTZ – Noordoost Friesland

De Stichting VPTZ – Noordoost Friesland is de Lionsclub Bonifatius zeer erkentelijk voor de cheque van ruim 3.300 euro, die wij mochten ontvangen na de succesvolle Lauwersmeer- en Waddentocht van 27 mei 2017. Met dank aan de sponsoren van deze fietstocht rondom het Lauwersmeer kon het volledige inschrijfgeld van de deelnemers ten goede komen aan onze […]

Opgewekt de dood tegemoet

Angst, spijt of eenzaamheid blijken niet de overheersende emoties van mensen die weten dat ze weldra gaan sterven. Ze schrijven juist positief over hun familie of hun geloof …….

20170614 De Volkskrant – Opgewekt de dood tegemoet – Bert Keizer

Jaarverslag VPTZ – Noordoost Friesland 2016

De opzet van dit jaarverslag is om de feiten en cijfers van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noordoost-Friesland (VPTZ-NOF) over het jaar 2016 overzichtelijk op een rij te zetten, zodat het verslag kan dienen als informatiebron voor onszelf en voor onze subsidieverleners.

Steeds meer ernstig zieken willen de laatste fase van hun leven thuis doorbrengen. Thuis […]

Op 27 mei unieke fietstocht rond Lauwersmeer

LAUWERSMEER/DOKKUM – Lionsclub Dokkum Bonifatius houdt zaterdag 27 mei voor de eerste keer een fietstocht rond het Lauwersmeer. De start is tussen 8.00 en 10.00 uur bij VV Dokkum. Vandaar kunnen twee afstanden gefietst worden: 65 of 100 kilometer.

De toertocht is geschikt voor deelnemers op racefiets, toerfiets, tandem of e-bike. Kosten voor deelname zijn tien […]

Brochure VPTZ Noordoost-Friesland

In een handzame brochure staat wat VPTZ Noordoost-Friesland voor u kan betekenen. En misschien wilt u dat delen met anderen of wilt u anderen daarover informeren. Download dan bijgaande brochure: 20161215 VPTZ brochure

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg “ZIJN ER” ….. voor zorg in de laatste levensfase!

Lionsclub Dokkum organiseert op 27 mei de allereerste Lauwersmeer- en Waddentocht en bestemt de opbrengst voor VPTZ-Noordoost Friesland

Zie bijgaand bericht in het Financieel Dagblad van 16 mei jl.:

20170516 FD

VPTZ-Noordoost Friesland is zeer vereerd met dit initiatief en dankbaar voor iedere bijdrage om het werk van onze vrijwilligers in de palliatieve en terminale zorg mogelijk te maken.  Wij wensen organisatie, deelnemers én sponsoren een mooie fietsdag en een aangename en succesvolle fietstocht toe. Genieten […]