Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is. Mensen die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste fase op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden.

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Noordoost Friesland is op 10 maart 1995 opgericht als Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noordoost-Friesland.

De stichting heeft als doel om terminale patiënten en hun naasten te ondersteunen met hulp en palliatieve zorg. Dit doel proberen we te bereiken door:

  • aanvullende hulp, zorg en begeleiding aan terminale patiënten in de thuissituatie;

  • het werven, selecteren en inzetten van vrijwilligers;

  • voorlichting over sterven thuis;

  • samen te werken met aanverwante instanties en groeperingen;

  • alle andere activiteiten die tot het doel bevorderlijk zijn.

Huidige bestuurders en functies

Contactadres:Bestuur
p/a Hoofdstraat 24
9171 LB Blija
info@vptz-nofriesland.nl
Willy DümmerPenningmeester
De Schans 5
9101 HR Dokkum
0519 – 29 26 33
Greet Louissen Voorzitter
Birdaarderstraatweg 19
9101 VA Dokkum
0519 – 29 53 04
Joke de JongLid
Klaphornewei 1
9171 LH Blije
06 – 81 98 44 65

Marie-Louise MeurisSecretaris
Hoofdstraat 24
9171 LB Blije
06 – 80 16 88 37
Wim MegensLid
Verzetsstrijder 8
9102 DN Dokkum
0519 – 22 12 30
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onze coördinatoren

Contactadres:Coördinatoren
Kantooradres:
ús Honk:
Bedrijvencentrum Dokkum bv
Hendoweg 3, kantoorruimte 13B (eerste etage)
9101 PC Dokkum
Postadres:
p/a Boskloantsje 2
9298 VR Kollumerzwaag
info@vptz-nofriesland.nl
Ankie van der Veen - WestraCoördinator
Boskloantsje 2
9298 VR Kollumerzwaag
06 – 22 14 12 96

Lysbeth Vellinga - ZeilstraCoördinator
D.R. Camphuysenstraat 3
9101 HS Dokkum
06 – 12 06 79 50
Voor onze (part-time) personeelsleden wordt de salariëring vastgesteld conform de “CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg“.

Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland

De stichting is opgericht op 11 december 2003. De stichting heeft als doel om de VPTZ – Noordoost Friesland financieel te ondersteunen en acties te ondernemen die daarbij kunnen ondersteunen. Dit doen we onder meer door:

  • het werven van donateurs;

  • het werven van subsidies en sponsor-gelden;

  • het verkrijgen, krachtens erfstelling, van legaten, schenkingen of giften.

Greet LouissenVoorzitter
Birdaarderstraatweg 19
9101 VA Dokkum
0519 – 29 53 04
Marie-Louise MeurisSecretaris
Hoofdstraat 24
9171 LB Blije
06 – 80 16 88 37
Willy DümmerPenningmeester
De Schans 5
9101 HR Dokkum
0519 – 29 26 33
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.