Onze vrijwilligers kiezen bewust voor deze intensieve zorg aan mensen in de laatste levensfase. Vrijwilligers van VPTZ zijn speciaal opgeleid om deze zorg te verlenen en worden voortdurend bijgeschoold.

De meeste vrijwilligers van VPTZ – Noordoost Friesland hebben een zorgachtergrond of zijn ervaringsdeskundigen: ze hebben zelf een dierbare verloren. Ze weten daardoor hoe dat voelt en hebben geleerd om dat eigen verlies in een context te plaatsen.

Basiscursus

Als een vrijwilliger zich aanmeldt, kijken we in de eerste plaats naar de geschiktheid van die persoon. Voordat een vrijwilliger ingezet wordt, krijgt hij of zij een basiscursus. Daarna zijn er vervolgcursussen en elke maand organiseren de coördinatoren een themamiddag.

Aanmelden en dan?

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek. Als de vrijwilliger en de coördinator daarna besluiten om met elkaar verder te gaan, schrijven wij de vrijwilliger in voor een cursus die gericht is op de palliatieve terminale zorg.

VPTZ – Noordoost Friesland heeft altijd behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Aan mensen die zich betrokken voelen bij dit werk. Aan mensen die het belangrijk vinden dat een patiënt in zijn vertrouwde omgeving verzorgd kan worden.

Wat kunt u betekenen voor zieken en hun naasten? 

Uw naam (verplicht)

Uw emailadres (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht