Via subsidies beschikt VPTZ over een bescheiden budget. De hulp die we verlenen is gratis. Giften zijn daarom altijd welkom.

Ons rekeningnummer is: NL40 ABNA 0510 9177 55  t.n.v. Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland in Dokkum.

ANBI-geregistreerd

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Noordoost Friesland, opgericht op 10 maart 1995 als Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg – Noordoost Friesland, en de Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg – Noordoost Friesland  zijn door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Geld aan deze stichting nalaten of schenken? Als ANBI-geregistreerde stichting zijn wij vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Uw gift en de belasting

Ook giften aan deze stichtingen kunnen binnen de door de belastingdienst opgestelde regels in mindering worden gebracht op uw inkomen op het aangiftebiljet van de inkomstenbelasting.

De gegevens van deze stichtingen kunt u vinden via de volgende infobladen (PDF)