Doneren

Via subsidies beschikt VPTZ - Noordoost Friesland over een bescheiden budget. De hulp die we verlenen is gratis.
Giften zijn daarom altijd welkom.

Ons rekeningnummer is: NL40 ABNA 0510 9177 55 t.n.v. Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland in Dokkum.

ANBI-geregistreerd

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Noordoost Friesland, opgericht op 10 maart 1995 als Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland, en de Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noord-Oost Friesland zijn door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Geld aan deze stichting nalaten of schenken? Als ANBI-geregistreerde stichting zijn wij vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Uw gift en de belasting

Ook giften aan deze stichtingen kunnen binnen de door de belastingdienst opgestelde regels in mindering worden gebracht op uw inkomen op het aangiftebiljet van de inkomstenbelasting.
De gegevens van deze stichtingen kunt u vinden via de volgende infobladen (PDF)

VPTZ – NOF Standaard-formulier Publicatieplicht ANBI -algemeen-

(te downloaden)

Publicatieplicht ANBI

VPTZ – Noordoost Friesland

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij o.a. schenkers. 

Sinds 1 januari 2021 zijn grote ANBI’s dan ook door de Belastingdienst verplicht gebruik te maken van standaardformulieren.

Onze organisatie behoort ook tot de categorie ‘Grote ANBI’ en moet dus gebruik maken van een dergelijk standaardformulier. 

Hierboven kunt u dit standaardformulier downloaden.

Overigens in ons Jaarverslag 2022 kunt u dezelfde informatie ook terugvinden.