Over Ons

Palliatieve terminale zorg is de zorg voor mensen voor wie geen genezende behandeling meer mogelijk is, voor mensen die zich in de laatste maanden van hun leven bevinden. In deze fase bieden VPTZ-vrijwilligers ondersteuning zodat deze laatste periode op een ‘zo goed mogelijke’ manier doorleefd kan worden.

De Stichting VPTZ – Noordoost Friesland, opgericht op 10 maart 1995, heeft als doel om terminale patiënten en hun naasten te ondersteunen met hulp en palliatieve zorg.

Dit doel proberen we te bereiken door:

Bestuur VPTZ - Noordoost Friesland

Postadres:

Boskloantsje 2  

9298VR Kollumersweach

 

info@vptz-nofriesland.nl

Theo Franck
Voorzitter

06 – 28 44 99 94

Marie-Louise Meuris
Secretaris

06 – 80 16 88 37

0519 – 29 53 04

Jaap Schaap
Penningmeester

06-10 80 09 89

Vacature

Willy de Groot
Lid

06 – 30 04 31 28

Binnen het bestuur zijn de taken en aandachtsgebieden zo verdeeld dat elk bestuurslid de eigen ervaring en expertise kan benutten.

 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Coördinatoren VPTZ - Noordoost Friesland

Postadres:

Boskloantsje 2  

9298VR Kollumersweach

 

info@vptz-nofriesland.nl


Ankie van der Veen – Westra

Coördinator


06 – 22 14 12 96

 

Lysbeth Vellinga – Zeilstra
Coördinator

 
06 – 12 06 79 50

Voor onze (part-time) personeelsleden wordt de salariëring vastgesteld conform de “CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen en Thuiszorg“.

Stichting Vrienden van de
Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noordoost - Friesland

De stichting is opgericht op 11 december 2003 en heeft als doel om de VPTZ – Noordoost Friesland financieel te ondersteunen en acties te ondernemen die daarbij kunnen ondersteunen. Dit doen we onder meer door:

Bestuur:

Theo Franck
Voorzitter

06 – 28 44 99 94

Marie-Louise Meuris
Secretaris

06 – 80 16 88 37

Jaap Schaap
Penningmeester

06-10 80 09 89

Postadres:

Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Terminale Thuiszorg  Noordoost – Friesland

p/a Hoofdstraat 24

9171 LB Blija

Bankgegevens:

NL40 ABNA 0510 9177 55

t.n.v. Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Terminale Thuiszorg – Noordoost Friesland

 

 

De leden van het bestuur van Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Terminale Thuiszorg Noordoost – Friesland  ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Zowel de Stichting VPTZ – Noordoost Friesland als de Stichting Vrienden van de Stichting Vrijwilligers Terminale Thuiszorg Noordoost – Friesland zijn ANBI-geregistreerd.