Van onze voorzitter Greet Louissen: Op naar 2021 !

March 2022

Alweer een jaar voorbij. Er is weer veel gedaan. Maar in ieder geval weinig op de oude manier.

Het corona-spook heeft zich goed genesteld in onze maatschappij. Het betekent een nog zorvuldiger manier van werken. De zorg, dat coördinatoren en vrijwilligers van de
VPTZ – Noordoost Friesland hun werk op een creatieve manier toch goed kunnen doen.

Een jaar

Wensenboekje

March 2022

Wensenboekje
Wat vandaag is, kan morgen anders zijn

Hoe bereid ik me voor? Voor iedereen die wil nadenken over de laatste levensfase is er dit boekje. Een ongeneeslijke en/of chronische ziekte die achteruitgaat. Ervaringen uit je omgeving. Redenen om dit boekje voor jezelf te gaan gebruiken. Als inspiratie, praatstof en/of houvast.

Alleen samen
Samen met familie/ vrienden/ kennissen/ artsen/

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard

March 2022

Vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg zijn goud waard Vroeg of laat krijgt iedereen met de dood te maken. Iedereen weet hoe kwetsbaar je dan bent, en hoe belangrijk het is dat er dan iemand voor je is. De vrijwilligers van Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg – Noordoost Friesland (VPTZ – Noordoost Friesland) zijn er voor hen