Stichting VPTZ afdeling Noordoost-Friesland zoekt vrijwilligers. Met het
vertrek van een aantal vaste vrijwilligers zijn nieuwe mensen van harte welkom. ,,Wij zoeken
mensen die een warm hart toedragen aan naasten en die bereid zijn ’s nachts te waken bij
patiënten in de laatste levensfase’’, aldus Lysbeth Vellinga die samen met Ankie van der Veen
coördinator is bij de stichting.

VPTZ staat voor Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg, oftewel zorg in de laatste levensfase.
Vrijwilligers zijn er voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die graag thuis in hun vertrouwde
omgeving willen sterven. Een VPTZ-vrijwilliger wordt ingezet om de partner of een ander familielid te
ontlasten. De vrijwilliger verricht geen medische, verpleegkundige of huishoudelijke taken. ,,Iedereen
biedt steun op zijn of haar eigen manier’’, zegt Ankie. De coördinatoren komen bij heel wat mensen
over de vloer en merken elke keer weer hoe waardevol mensen het werk vinden dat de vrijwilligers
doen. ,,Het doet wat met de mensen waar je komt, maar ook met de vrijwilliger. Het geeft hun
voldoening dat zij dit werk mogen doen.’’

Iedereen is welkom
De stichting in deze regio heeft nog nooit ‘nee’ hoeven zeggen tegen iemand die hulp nodig heeft in
de laatste levensfase. ,,Maar om dit ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen hebben we wel
meer vrijwilligers nodig’’, zegt Lysbeth. Wat volgens de coördinatoren goed is om te weten: de VPTZ
zoekt vooral mensen die dit werk graag willen doen en of ze nu elke week, één keer per maand of
eens in de twee maanden een nacht beschikbaar zijn, iedereen is welkom. ,,We begrijpen dat
vrijwilligers niet altijd paraat kunnen zijn. Laat je daardoor niet weerhouden. Samen komen we er
wel uit.’’

Cursussen en themamiddagen
De vrijwilligers van VPTZ Noordoost-Friesland worden professioneel begeleid door coördinatoren die
24 uur per dag, zeven dagen in de week bereikbaar zijn voor hulpvragers. Vrijwilligers worden
klaargestoomd door middel van een basiscursus en krijgen later vervolgcursussen. Ook worden er
regelmatig themamiddagen in Dokkum georganiseerd.

Heb je vragen over vrijwilligerswerk bij VPTZ of behoefte aan hulp? Kijk dan op www.vptz-
nofriesland.nl of bel Ankie van der Veen 06–22 14 12 96 of Lysbeth Vellinga 06–12 06 79 50.

Ankie van der Veen en Lysbeth Vellinga zijn coördinatoren van de Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg NO-Friesland in Dokkum. Foto: Marcel van Kammen

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *