VPTZ zoekt vrijwilligers voor steun in de laatste levensfase

Stichting VPTZ afdeling Noordoost-Friesland zoekt vrijwilligers. Met het vertrek van een aantal vaste vrijwilligers zijn nieuwe mensen van harte welkom. ,,Wij zoeken mensen die een warm hart toedragen aan naasten en die bereid zijn ’s nachts te waken bij patiënten in de laatste levensfase’’, aldus Lysbeth Vellinga die samen met Ankie van der Veen coördinator …

Ankje en Maaike zijn dertig jaar vrijwilliger in de terminale zorg

‘Wy sjogge werom op in weardefolle tiid by VPTZ’ ,,Wat ha wy in protte belibbe’’, zeggen Ankje Fokkens (76) uit Broeksterwâld en Maaike Hekstra (66) uit Feanwâlden. Beide dames zijn al dertig jaar vrijwilliger bij de Noordoost-Friese afdeling van de VPTZ, oftewel Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. ,,In hiele mûle fol, mar it komt derop del …

Henk kreeg hulp bij het waken in de laatste fase van zijn stiefvaders leven 

,,De thuiszorg heeft mij gewezen op de diensten van VPTZ Noordoost Friesland. Zij zagen dat ik er aan onderdoor ging en dat het zo niet langer kon. Ik stond er naast de thuiszorg helemaal alleen voor, dus de hulp van de vrijwilligers van VPTZ is voor mij heel waardevol geweest.” Henk Veenstra uit Marrum heeft …

Jikke waakt al 18 jaar bij mensen om hun naasten te ontzorgen

Aankomende zaterdag is de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg. In Noordoost-Friesland zijn er vrijwilligers actief bij VPTZ Noordoost-Friesland die mantelzorgers helpen bij de zorg voor hun naasten tijdens de laatste fase van hun leven. Eén van die vrijwilligers is Jikke Hiemstra – Visser uit Sibrandahûs.  ,,Dat mensen thuis kunnen blijven in de laatste fase …